Rhestr Bostio e-fwletin Consortiwm Canolbarth y De

Cyflwynwch eich manylion isod er mwyn ymuno â rhestr bostio Consortiwm Canolbarth y De. Bydd y Consortiwm yn defnyddio eich gwybodaeth i anfon ein e-fwletin ysgolion a gwybodaeth ychwanegol sy’n berthnasol i’ch rôl, cyfnod ac awdurdod lleol.

Ni fydd eich gwybodaeth yn cael ei rhannu gyda sefydliadau eraill a bydd yn cael ei defnyddio gan staff y Consortiwm. Gallwch ddiweddaru eich manylion gan ddefnyddio’r ddolen ‘dewisiadau tanysgrifo’ ar waelod yr e-fwletin ysgolion a dad-danysgrifo ar unrhyw adeg. Os oes gennych unrhyw bryderon neu ymholiadau, mae croeso i chi gysylltu â ni ar communications@cscjes.org.uk neu 01443 744500.
Central South Consortium eBulletin Mailing List

Please submit your details below to join the Central South Consortium mailing list. The Consortium will use your information to send you our weekly school ebulletin and other relevant information for your role, phase and local authority.

Your information will not be shared with any other organisations and will only be used by Consortium staff. Your contact details can be updated using the 'subscription preferences' link at the bottom of the school ebulletin and you can unsubscribe at anytime. Please contact us on communications@cscjes.org.uk or 01443 744500 if you have any queries or concerns.
* dangos bod hwn yn ofynnol / indicates required
We use this information to ensure you receive e-mails in your preferred language, if you select bilingual you will receive two e-mails, one in Welsh and one in English.